Autònoms

COVID-19 Noves mesures fiscals aprovades pel Reial Decret Llei 15/2020

Al BOE de el dia 22 d'abril s'ha publicat el Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació, que entre altres, incorpora un seguit de mesures fiscals, com la reducció de l'IVA aplicable a l'subministrament de determinat material sanitari i dels llibres, revistes i diaris

2020-04-23T10:39:17+00:00 23/04/2020|Autònoms, Comptable, Fiscal, Mercantil, Pere Sbert, Societats|

Mesures per reduir l’impacte econòmic del Covid-19

La recent declaració d'Estat d'Alarma realitzat pel Govern va acompanyada de la gradual aprovació de mesures fiscals, laborals i mercantils per intentar contenir l'alt impacte econòmic que sens dubte suposarà aquesta situació. Resumim a continuació les principals mesures adoptades: Empreses i autònoms podran ajornar fins a 30.000 euros en el pagament de deutes tributaris durant

2020-03-19T11:10:47+00:00 19/03/2020|Autònoms, Fiscal, Laboral, Mercantil, Pere Sbert, Societats|

Pot un treballador autònom contractar a un familiar per temps indefinit?

Els autònoms poden contractar com a treballadors per compte d'altri, per temps indefinit - i jornada completa o parcial - al seu cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament amb una bonificació del 100 per 100 en la quota empresarial per contingències comunes durant un període de

2019-06-21T08:14:40+00:00 21/06/2019|Autònoms, Ignacio Deyà, Laboral|

Publicades les cotitzacions a la Seguretat Social per a 2019

S'ha aprovat l'Ordre per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2019. Els topalls màxims i mínims de les bases de cotització en el règim general per a l'any 2019 queden fixats, respectivament, en

2019-06-21T08:11:10+00:00 21/06/2019|Autònoms, Ignacio Deyà, Laboral, Societats|

Tingueu present que s’ha modificat el termini per a remetre factures a empreses i professionals

Fins al 2016.12.31, el termini de remissió de les factures en el cas que el destinatari sigui un altre empresari o professional era el d'un mes des de la data d'expedició de les factures. Des del 2017.01.01 les factures s'han de remetre abans del dia 16 del mes següent al de realització de l'operació. Li

2017-06-07T12:29:21+00:00 08/05/2017|Autònoms, Fiscal, Pere Sbert, Societats|

Puc seguir ajornant l’IVA en el 2017?

Tant per a persones físiques com per persones jurídiques que sol·licitin l'ajornament o el fraccionament d'IVA d'import igual o inferior a 30.000 euros, no serà necessari justificar les necessitats de tresoreria ni l'impagament dels impostos repercutits (IVA i impostos especials). Novetats en els ajornaments i fraccionaments Donades els dubtes plantejats com a conseqüència de les

2017-06-07T12:29:26+00:00 08/05/2017|Autònoms, Fiscal, Pere Sbert, Societats|