Tingueu present que s’ha modificat el termini per a remetre factures a empreses i professionals

Fins al 2016.12.31, el termini de remissió de les factures en el cas que el destinatari sigui un altre empresari o professional era el d’un mes des de la data d’expedició de les factures. Des del 2017.01.01 les factures s’han de remetre abans del dia 16 del mes següent al de realització de l’operació.

Li recordem que dese l’1 de gener de 2017, la disposició final segona del Reial Decret 596/2016 ha modificat l’article 18 del Reglament de facturació (Reial Decret 1619/2012), per especificar que, en el cas que el destinatari sigui un empresari o professional, la factura haurà de remetre al mateix abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s’ha produït la meritació de l’IVA corresponent a l’esmentada operació o en el cas de les operacions acollides al règim especial del criteri de caixa abans del dia 16 del mes següent a aquell en que s’hagués realitzat la mateixa.

Per exemple, si la data de l’operació és l’1 de febrer de 2017, el termini màxim d’emissió i tramesa de la factura és el 15 de març de 2017.

Fins al 2016.12.31, el termini de remissió de les factures en el cas que el destinatari sigui un altre empresari o professional era el d’un mes des de la data d’expedició de les factures. És a dir, les factures per operacions realitzades el mateix mes havien de ser emès abans del dia 16 del mes següent. I un cop expedides, havien de remetre als clients en el termini d’un mes des de la data d’emissió.

Per tant, si vostè emet les factures de manera quinzenal o mensual, tingui en compte que a partir de 2017 les factures s’han de remetre abans del dia 16 del mes següent al de realització de l’operació. És a dir, el termini màxim per expedir i remetre les factures és el mateix.

2017-06-07T12:29:21+00:00 08/05/2017|Autònoms, Fiscal, Pere Sbert, Societats|

About the Author: