Societats

COVID-19 Noves mesures fiscals aprovades pel Reial Decret Llei 15/2020

Al BOE de el dia 22 d'abril s'ha publicat el Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació, que entre altres, incorpora un seguit de mesures fiscals, com la reducció de l'IVA aplicable a l'subministrament de determinat material sanitari i dels llibres, revistes i diaris

2020-04-23T10:39:17+00:00 23/04/2020|Autònoms, Comptable, Fiscal, Mercantil, Pere Sbert, Societats|

Mesures per reduir l’impacte econòmic del Covid-19

La recent declaració d'Estat d'Alarma realitzat pel Govern va acompanyada de la gradual aprovació de mesures fiscals, laborals i mercantils per intentar contenir l'alt impacte econòmic que sens dubte suposarà aquesta situació. Resumim a continuació les principals mesures adoptades: Empreses i autònoms podran ajornar fins a 30.000 euros en el pagament de deutes tributaris durant

2020-03-19T11:10:47+00:00 19/03/2020|Autònoms, Fiscal, Laboral, Mercantil, Pere Sbert, Societats|

Una cita obligada. La declaració de l’Impost de societats de l’exercici 2018

Si l'exercici econòmic coincideix amb l'any natural el termini de presentació per a 2018 serà de l'1 al 25 de juliol de 2019. Si es produeix la domiciliació del pagament del deute tributari, el termini per a aquesta domiciliació bancària és de l'1 al 20 de juliol, tots dos inclusivament. Ens permetem recordar-li que un

2019-06-21T08:16:30+00:00 21/06/2019|Fiscal, Mercantil, Pere Sbert, Societats|

Publicades les cotitzacions a la Seguretat Social per a 2019

S'ha aprovat l'Ordre per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2019. Els topalls màxims i mínims de les bases de cotització en el règim general per a l'any 2019 queden fixats, respectivament, en

2019-06-21T08:11:10+00:00 21/06/2019|Autònoms, Ignacio Deyà, Laboral, Societats|

Aprovada la nova Llei de Secrets Empresarials

En el BOE del dia 21 de febrer de 2019, s'ha aprovat la nova Llei de Secrets Empresarials, que entre altres novetats, estableix que la protecció dels secrets empresarials s'estén a les anomenades «mercaderies infractores», definides com aquells productes i serveis el disseny dels quals, característiques, funcionament, procés de producció, o comercialització es beneficien de

2019-06-21T08:03:53+00:00 21/06/2019|Mercantil, Pere Sbert, Societats|

Assistència a les Juntes Generals d’una societat

Per a poder participar tant en la deliberació com en la votació és fonamental poder participar en la Junta General d'Accionistes, per aquest motiu la Llei de Societats de Capital reconegui el dret d'assistència a la Junta com un dret essencial de l'accionista. Si té almenys el 5% del capital pot exigir que es convoqui

2019-06-21T08:02:46+00:00 21/06/2019|Mercantil, Pere Sbert, Societats|

Tractaments amb finalitats de videovigilància Quines novetats introdueix la nova LOPD?

La nova Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en vigor des del 7 de desembre de 2018, estableix una actualització dels requisits en els tractaments amb finalitats de videovigilància. Aquest tractament es podrà realitzar sempre que la finalitat sigui preservar la seguretat de les persones i béns i

2019-06-21T08:00:41+00:00 21/06/2019|Ignacio Deyà, Mercantil, Societats|

Canvis en la tributació de la transmissió de drets de subscripció a partir del 2017

Tingui present que la Llei de reforma de l'IRPF, i amb efectes des de l'1 de gener de 2017, ha modificat la norma per a establir que l'import obtingut per la transmissió de drets de subscripció procedents dels valors cotitzats (societats cotitzades en borsa) tindrà la qualificació fiscal de guany patrimonial per al transmitent en

2019-06-21T08:25:00+00:00 08/05/2017|Fiscal, Mercantil, Pere Sbert, Societats|