Ignacio Deyà

Pot un treballador autònom contractar a un familiar per temps indefinit?

Els autònoms poden contractar com a treballadors per compte d'altri, per temps indefinit - i jornada completa o parcial - al seu cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament amb una bonificació del 100 per 100 en la quota empresarial per contingències comunes durant un període de

2019-06-21T08:14:40+00:00 21/06/2019|Autònoms, Ignacio Deyà, Laboral|

Publicades les cotitzacions a la Seguretat Social per a 2019

S'ha aprovat l'Ordre per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2019. Els topalls màxims i mínims de les bases de cotització en el règim general per a l'any 2019 queden fixats, respectivament, en

2019-06-21T08:11:10+00:00 21/06/2019|Autònoms, Ignacio Deyà, Laboral, Societats|

Tractaments amb finalitats de videovigilància Quines novetats introdueix la nova LOPD?

La nova Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en vigor des del 7 de desembre de 2018, estableix una actualització dels requisits en els tractaments amb finalitats de videovigilància. Aquest tractament es podrà realitzar sempre que la finalitat sigui preservar la seguretat de les persones i béns i

2019-06-21T08:00:41+00:00 21/06/2019|Ignacio Deyà, Mercantil, Societats|