Laboral

Mesures per reduir l’impacte econòmic del Covid-19

La recent declaració d'Estat d'Alarma realitzat pel Govern va acompanyada de la gradual aprovació de mesures fiscals, laborals i mercantils per intentar contenir l'alt impacte econòmic que sens dubte suposarà aquesta situació. Resumim a continuació les principals mesures adoptades: Empreses i autònoms podran ajornar fins a 30.000 euros en el pagament de deutes tributaris durant

2020-03-19T11:10:47+00:00 19/03/2020|Autònoms, Fiscal, Laboral, Mercantil, Pere Sbert, Societats|

Pot un treballador autònom contractar a un familiar per temps indefinit?

Els autònoms poden contractar com a treballadors per compte d'altri, per temps indefinit - i jornada completa o parcial - al seu cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament amb una bonificació del 100 per 100 en la quota empresarial per contingències comunes durant un període de

2019-06-21T08:14:40+00:00 21/06/2019|Autònoms, Ignacio Deyà, Laboral|

Publicades les cotitzacions a la Seguretat Social per a 2019

S'ha aprovat l'Ordre per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2019. Els topalls màxims i mínims de les bases de cotització en el règim general per a l'any 2019 queden fixats, respectivament, en

2019-06-21T08:11:10+00:00 21/06/2019|Autònoms, Ignacio Deyà, Laboral, Societats|