Assessoria Comptable Mallorca 2017-06-07T12:28:19+00:00

asesoría contable en mallorca COMPTABLE «No hi ha origen sense destinació i viceversa» - Luca Paccioli -

Assessoria Comptable

En AFIESA realitzem assessorament sobre qualsevol aspecte de la comptabilitat de l’empresa a través de:

  • Reunions i entrevistes que siguin necessàries, bé en el nostre despatx o a les seves pròpies oficines.

  • Consultes telefòniques, via fax o correu electrònic.
  • Informació sobre l’aplicació de les últimes novetats sobre la normativa comptable.
  • Preparació i presentació de consultes escrites i personals davant les diferents administracions.
  • Estudi i preparació del tancament de l’exercici.
  • Supervisió dels llibres comptables i fiscals obligatoris a efectes de la seva correcta legalització.
  • Preparació i confecció dels Comptes Anuals (Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys i Memòria) i l’Informe de Gestió.

«Té algun dubte o consulta en l’àmbit comptable?»

Ompli el següent formulari i li resoldrem en la major brevetat possible.

Accepti les condicions per enviar l'email

He llegit i accept l'ús de dades personals

Mesures per reduir l’impacte econòmic del Covid-19

19/03/2020|

La recent declaració d'Estat d'Alarma realitzat pel Govern va acompanyada de la gradual aprovació de mesures fiscals, laborals i mercantils per intentar contenir l'alt impacte econòmic que sens dubte suposarà aquesta situació. Resumim a continuació